VERKSAMHET

Vi utför krossning med mobila och transportabla krossanläggningar. Vi tar även på oss total-entreprenader med sprängning och transporter.

Våra kunder

De största kunderna är Trafikverket, Skanska, Svevia, Peab, NCC Industry och SCA.

Våra produkter

Bergkrossmaterial såsom förstärkning, bärlager, slitlager samt makadamfraktioner.

Maskinpark

Frölén Kross AB har en maskinpark bestående av för- och efterkross anläggningar av olika storlekar för olika uppdrag. Det finns också sorteringsverk och hjullastare för in och utbärning.

Frölén Kross AB har fyra egna täkter strategiskt belägna i Västernorrland, våra egna täkter ligger i Binböle, Kallsta, Lagmansören, Gulsele ovanför Junsele och Å i Sidensjö