bergkross

Frölén Kross AB saluför ett omfattade sortiment av krossprodukter som kontinuerligt används inom mängder av olika slags anläggningsarbeten. Vanligt förekommande verksamhetsområden där man använder bergkross som fundament är exempelvis vid byggnationer av vägar, järnvägar, husgrunder, uppfarter, upplagsplaner, med mera. Bergkross används oftast i tre lager: förstärkningslager, bärlager och slitlager. Varje sort/del bildar lager från botten till färdig körbar yta.

0-150 förstärkningslager till vägbyggnad mm

0-90 förstärkningslager till vägbyggnad mm

0-32 bärlager till vägbyggnad mm

0-16 slitlager till grusvägar och gårdsplaner

Vi lagerför följande bergkrossmaterial:

  • 0-16 (Slitlager. Används till stödkant, gårdsplaner, vägbyggnad)
  • 0-16 Morän (Slitlager. Används till vägbyggnad, körytor)
  • 0-32 (Bärlager. Används till vägbyggnad, körytor)
  • 0-45 (Skogsbärlager. Används till vägbyggnad, körytor)
  • 0-90 (Förstärkningslager. Används till vägbyggnad, körytor)
  • 0-150 (Förstärkningslager. Används till vägbyggnad, körytor)

Ett företag som du kan lita på

Frölén Kross AB miljö- och kvalitetsledningssystem är certifierat av DNV. Detta innebär att vi tar frågor som kvalitet och kundtillfredsställelse på största allvar, samt att vi aktivt jobbar för att minska miljöpåverkan i våra processer, produkter och tjänster. Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001. Även vår Ballast är certifierad.

Vi har fyra egna täkter och tillhandahåller en modern maskinpark som består av för- och efterkrossanläggningar av varierade storlekar, för olika slags uppdrag. Det finns också sorteringsverk, samt grävare och hjullastare för in och utbärning. Faktum är att hela vår verksamhet är perfekt anpassad för att snabbt och effektivt leverera högkvalitativt material till våra kunder.

Vi jobbar hårt för att vara en ledande aktör i Västernorrland och angränsande län inom krossning, med mobila och transportabla krossanläggningar. Låt oss heller inte glömma, som kund hos Frölén Kross garanterar vi dig både produkter, tjänster och kundservice i absolut toppklass.

Om du har några frågor om våra bergkrossprodukter, varmt välkommen att kontakta oss på nedanstående telefonnummer:

Maria Frölén: 070-654 72 70

Andreas Frölén: 070-352 76 38