KvalitEt & miljö

Kvalitet

Frölén Kross AB är kvalitetscertificerad enligt ISO 9001:2015 av Det Norske Veritas (DNV).
Detta medför att vi stärker vår ställning att få leverera material eftersom de flesta kräver att man har ett fungerande kvalitetssystem.

Miljö

Frölén Kross AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 av Det Norske Vertitas (DNV). Detta medför att vi stärker vår ställning när vi ständigt jobbar med miljö och kan påverkar våra leverantörer och underleverantörer.

 

C E märkning – produktcertifiering

I våra egna täkter Binböle, Kallsta, Lagmansören, Gulsele ovanför Junsele och Å i Sidensjö är vårt system för tillverkningskontroll gällande ballast certifierat av Det Norske Veritas (DNV)